Σας παρουσιάζουμε την χαρτογράφηση καθώς και χιλιόμετρα και υψομετρική διαφορά του αγώνα των 5, 10, και 21,1 km

5

10

21